Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUN

Bu Genel Koşullar, Indicom Europa 2015 sl (ticari markanın sahibi olan şirket) arasındaki ilişkileri açıkça düzenler. The Indian Face) Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid'de kayıtlı ofisi ve CIF ESB87341327 ve üçüncü taraflar (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) ile sitenin çevrimiçi mağazasından kullanıcı olarak kaydolma ve / veya ürün satın alma resmi web sitesi The Indian Face (http://www.theindianface.com", bundan sonra" Mağaza "olarak anılacaktır).

2. KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Kullanıcı, genel olarak, Mağazayı kullanmayı, Ürünleri satın almayı ve Mağaza hizmetlerinin her birini yasalara, ahlaka, kamu düzenine ve bunların hükümlerine uygun olarak özenle kullanmayı kabul eder. Genel Koşullar ve ayrıca Kullanıcıların Mağazanın normal çalışmasını ve kullanılmasını engelleyebilecek, zarar verebilecek veya bozabilecek veya mal ve haklarına zarar verebilecek veya bunlara zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmaktan kaçınmalısınız. The Indian Face, tedarikçileri, Kullanıcılar veya genel olarak herhangi bir üçüncü taraf.

3. ÜRÜNLER VE FİYATLAR

3.1 The Indian Face Mağaza üzerinden Kullanıcılara sunulan Ürünlere her zaman karar verme hakkını saklı tutar. Özellikle, herhangi bir zamanda Mağazada teklif edilenlere dahil olanlara yeni Ürünler ekleyebilir; aksi belirtilmedikçe, bu tür yeni Ürünlerin bu Genel Koşulların hükümlerine tabi olacağı anlaşılmalıdır. Aynı şekilde, Mağaza'da sunulan farklı Ürün sınıflarından herhangi birisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda erişim ve kullanım sağlamayı veya kolaylaştırmayı durdurma hakkını saklı tutar.

3.2 Mağazada yer alan Ürünler, web görüntüleme teknolojisinin gerçekten sunulan Ürünlere izin verdiği en güvenilir şekilde karşılık gelecektir. Ürünlerin özellikleri ve fiyatları Mağazada görünür. Mağazada belirtilen fiyatlar Euro cinsindendir ve aksi belirtilmedikçe KDV dahil değildir.

4. ÜRÜN ÖDEME PROSEDÜRÜ VE YÖNTEMİ

4.1 Maksimum yirmi dört (24) saat içinde, The Indian Face Kullanıcıya satın alma işlemini onaylayan bir e-posta gönderecektir. Söz konusu e-posta, bir satın alma referans kodu atayacak ve Ürünün özelliklerini, fiyatını, gönderim maliyetlerini ve Ürünlerin ödemesini yapmak için farklı seçeneklerin ayrıntılarını detaylandıracaktır. The Indian Face.

4.2 Mağaza aracılığıyla bir ürün satın alan Kullanıcı, ödemeyi Mağazada özel olarak açıklanan ödeme sistemleri aracılığıyla yapmalıdır.

4.3 Indicom Avrupa 2015 sl sözleşmenin resmileştirildiği elektronik belgeleri arşivler ve satın alma yapıldıktan sonra Kullanıcıya bir kopya gönderir. Sözleşme İspanyol dilinde yapılacaktır.

4.4 Gönderen sipariş onayı The Indian Face fatura olarak değil, yalnızca satın alma belgesi olarak geçerlidir. İlgili fatura Ürün ile birlikte gönderilecektir.

5. CAYMA HAKKI

5.1 Kullanıcının iletişim kurabileceği cayma hakkı vardır The Indian Face aşağıdaki adresten e-posta yoluyla: contact @ theindianface.com ve Ürünün alınmasından itibaren sayılan yedi (7) iş gününü aşmayan bir süre içinde satın alma işleminden vazgeçilir. Ürün, usulüne uygun olarak doldurulmuş iade formu ve usulüne uygun olarak doldurulmuş irsaliyenin veya faturanın bir kopyası ile birlikte, Kullanıcı-alıcının Ürünü iade etmenin doğrudan maliyeti pahasına gönderilmelidir. Söz konusu iade talimatlara uygun olarak yapılacaktır. The Indian Face Para çekme alıştırması hakkında bildirimde bulunarak Kullanıcıyı bilgilendirin. Kullanıcı, Ürünü, ürünün gönderildiği tarihten itibaren en fazla yedi (7) gün içinde iade etmelidir. The Indian Face dönüş şeklini gösterir.

5.2 Para çekme işlemi ödenen tutarın iadesini gerektirir. Bunun için müşteri, iade sayfasında kredi kartının numarasını ve sahibini belirtmelidir. The Indian Face Ödemeyi yapmalısınız. Söz konusu ödemenin süresi Kanunda belirlenecektir.

5.3 Ürün orijinal ambalajında ​​iade edilmediğinde ve Ürün mükemmel durumda olmadığında cayma hakkı kullanılamaz.

6. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

6.1 Herhangi bir olay, hak talebi veya haklarının kullanımı için, Kullanıcı @ theindianface. Com.

7. EV TESLİMAT HİZMETİ

7.1 Mağaza üzerinden bölgesel satış kapsamı yalnızca Avrupa Birliği toprakları içindir, bu nedenle teslimat hizmeti yalnızca bu bölge için olacaktır. Mağaza aracılığıyla satın alınan ürünler, Ödeme doğrulandıktan sonra Kullanıcının belirttiği teslimat adresine gönderilir; maksimum teslimat süresi, varsayılan olarak Kanunda varsayılan olarak belirlenen otuz (30) gündür.

7.2 Teslimat hizmetleri The Indian Face Tanınmış prestijin farklı lojistik operatörleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Siparişler Posta Kutularında veya otellerde veya diğer kalıcı olmayan adreslerde sunulmayacaktır.

7.3 Gönderilerin maliyeti Ürünlerin fiyatına dahil değildir. Ürünün satın alındığı tarihte, Kullanıcı tam gönderim bedeli hakkında bilgilendirilecektir.

8. FİKRİ VE ENDÜSTRİYEL MÜLKİYET

8.1 Kullanıcı, Mağazanın ve Ürünlerin her bir unsurunun, içerdiği bilgi ve malzemelerin, markaların, içeriğinin yapısı, seçimi, düzenlenmesi ve sunumunda ve kullanılan bilgisayar programlarında olduğunu kabul eder. onlarla olan ilişkiler, kendi fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. The Indian Face veya üçüncü tarafların ve Genel Koşulların söz konusu sınai ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak, özellikle aynı şekilde öngörülenden başka herhangi bir hakla ilgili olmadığını belirtmiştir.

8.2 Tarafından izin verilmediği sürece The Indian Face veya duruma karşılık gelen hakların üçüncü taraf sahipleri tarafından olabilir veya yasal olarak izin verilmedikçe, Kullanıcı, bir önceki paragrafta adı geçen unsurlardan herhangi birinin herhangi bir kamu iletişimi yoluyla kamuya açık erişim. Kullanıcı, Mağaza'nın kullanımı yoluyla eriştiği materyalleri, unsurları ve bilgileri sadece kendi ihtiyaçları için kullanmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen materyal, unsur ve bilgilerin ticari olarak kullanılmamasını zorunlu kılmalıdır. aynı.

8.3 Kullanıcı tarafından kurulan herhangi bir teknik cihazdan kaçınmak veya işlem yapmaktan kaçınmalıdır. The Indian Face veya Mağazadaki üçüncü taraflarca.

9. VERİ KORUMA

9.1 15/99 LOPD Kanununa uygun olarak, kişisel verilerinizin ve kayıt formu aracılığıyla sağlanan diğer bilgilerin yanı sıra gerçekleştirilen işlemlerin de dahil edileceği ve tedavi için bir dosyaya dahil edileceğini ve saklanacağını bildiririz. The Indian Face, iptal istenmediği sürece. Tedavi, satışın geliştirilmesi ve yürütülmesi, edindiği ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmiş ilgisi ve söz konusu dikkatin iyileştirilmesi, ayrıca kendi ürün ve hizmetlerinin ve ilgili üçüncü şirketlerin ürünlerinin tanıtımına yönelik olacaktır. The Indian Face.

Benzer şekilde, verilerinizin belirtilen amaçlar için ilişkili şirketlere sunulacağı konusunda bilgilendirilirsiniz / The Indian Face Bu verileri, münhasıran ve münhasır alıcı olarak olacak ve mevcut düzenlemelerde belirtilenler dışında üçüncü taraflara atama veya iletişim yapmayacak şekilde en üst düzeyde gizlilikle ele alacaktır.

Kullanıcı, elektronik yollarla bile yönlendirmeyi açıkça The Indian Face ve yukarıda bahsedilen kuruluşlardan, ticari iletişim ve promosyon teklifleri ve yarışmalarından. □ evet, kabul ediyorum.

9.2 Kullanıcı istediği zaman iletişime geçerek erişim, düzeltme, muhalefet veya iptal haklarını kullanabilir The Indian Face, @ e-posta yoluyla @ theindianface.com, NIF veya yedek kimlik belgenizin bir kopyasını ekleyerek.

9.3. Kayıt formunda * ile işaretlenmiş cevaplar zorunludur. Yanıt vermemeniz, seçilen ürünlerin satın alınmasını önleyecektir.

10. ŞİFRELER

10.1 The Indian Face Web sitesine böyle kaydolan kullanıcı için kişisel şifrelerin kullanılmasını kolaylaştıracaktır. Bu şifreler Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere erişmek için kullanılacaktır. Kullanıcı, sırrın ihlali veya ifşasından kaç zarar veya sonucun kaç tür zarar gördüğünü varsayarak, şifreleri en katı ve en mutlak gizlilik içinde kendi sorumluluğu altında tutmalıdır. Güvenlik nedeniyle, Web Sitesine bağlı hizmetlere telematik erişim şifresi kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Kullanıcı bildirmeyi kabul eder The Indian Face şifrenizin herhangi bir yetkisiz kullanımı ve yetkisiz üçüncü tarafların erişimi.

11. ÇEREZLER

11.1 The Indian Face hizmetlerini geliştirmek, gezinmeyi kolaylaştırmak, güvenliği korumak, Kullanıcının kimliğini doğrulamak, kişisel tercihlere erişimi kolaylaştırmak ve Mağaza kullanımlarını izlemek için çerezleri kullanır. Çerezler, bilgisayarın sabit sürücüsüne veya sizi tanımlamak için Kullanıcının bilgisayar işletim sistemi tarafından önceden yapılandırılmış klasördeki tarayıcının belleğine yüklenen dosyalardır.

11.2 Kullanıcı sabit sürücüsüne bir çerezin yüklenmesini istemiyorsa, İnternet tarama programını bunları almayacak şekilde yapılandırması gerekir. Aynı şekilde, Kullanıcı çerezleri özgürce yok edebilir. Kullanıcının çerezleri devre dışı bırakmaya karar vermesi durumunda, hizmetin kalitesi ve hızı düşebilir ve hatta Mağazada sunulan bazı hizmetlere erişimi kaybedecektir.

12. GEÇERLİ KANUN VE YARGI YETKİSİ

Bu genel koşullar İspanyol yasalarına tabidir. Bu sözleşmenin geçerliliği, yorumu, yerine getirilmesi veya çözülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek yorum veya infazdan kaynaklanan her türlü ihtilaf, karşılık gelebilecek herhangi bir yargı yetkisinden feragat ederek Madrid Belediyesinin Yargı ve Rekabet Yargısına gönderilecektir. Geçerli mevzuatın izin verdiği ölçüde Kullanıcıya.